Poprawna pisownia

dotknąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dotkłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotknołem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotknęłem

Niepoprawna pisownia