Poprawna pisownia

dostałbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dostał byś

Niepoprawna pisownia