Niepoprawna pisownia

dostał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dostałbyś

Poprawna pisownia