Poprawna pisownia

doradca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doratca

Niepoprawna pisownia