Poprawna pisownia

dopłacić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do płacić

Niepoprawna pisownia