Niepoprawna pisownia

doogarnięcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do ogarnięcia

Poprawna pisownia