Poprawna pisownia

dokumentny

Poprawna pisownia, znaczenie: kompletny, zupełny, dokładny. W przeszłości słowo to mogło oznaczać również: niebudzący wątpliwości, oparty na dowodach, autentyczny.


Niepoprawna pisownia

dokumętny

Niepoprawna pisownia