Poprawna pisownia

dokądś

Poprawna pisownia, znaczenie: zaimek oznaczający miejsce, którego osoba, która go używa nie chce lub nie potrafi potrafi precyzyjnie wskazać, zwykle w oznacza destynację.


Niepoprawna pisownia

do kąś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokątś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokondś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do kondś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do kądś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokąś

Niepoprawna pisownia