Poprawna pisownia

dojeżdżać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dojerzdżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do jeżdżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dojeszdżać

Niepoprawna pisownia