Poprawna pisownia

dodanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do danie

Niepoprawna pisownia