Niepoprawna pisownia

doczekaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doczekarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do czekasz

Niepoprawna pisownia