Poprawna pisownia

doczekała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czekała

Niepoprawna pisownia