Poprawna pisownia

doczeka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do czeka

Niepoprawna pisownia