Niepoprawna pisownia

do szedłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doszedłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do szłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doszłem

Niepoprawna pisownia