Poprawna pisownia

do reszty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

doreszty

Niepoprawna pisownia