Niepoprawna pisownia

aótentyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autentyk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałtentyk

Niepoprawna pisownia