Niepoprawna pisownia

do płata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopłata

Poprawna pisownia