Niepoprawna pisownia

do padły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopadły

Poprawna pisownia