Niepoprawna pisownia

do konać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonać

Poprawna pisownia