Niepoprawna pisownia

do czekało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekało

Poprawna pisownia