Niepoprawna pisownia

do czekała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekała

Poprawna pisownia