Niepoprawna pisownia

do biegły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobiegły

Poprawna pisownia