Niepoprawna pisownia

linji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

linii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lini

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

linjii

Niepoprawna pisownia