Poprawna pisownia

długo by

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłógo by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

długoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugo by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dógo by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dógoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłógoby

Niepoprawna pisownia