Niepoprawna pisownia

dlategobym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dlatego bym

Poprawna pisownia