Niepoprawna pisownia

dlaczegósz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dlaczegóż

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dlaczego wzmocnione końcówką (formą partykuły -że), inaczej dlaczegoż.


Niepoprawna pisownia

dlaczegórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dlaczeguż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dla czegóż

Niepoprawna pisownia