Poprawna pisownia

diablicom

Poprawna pisownia, znaczenie: celownik liczby mnogiej słowa „diablica” (żeńskiej formy słowa „diabły”).

Poprawna pisownia

diablicą

Poprawna pisownia, znaczenie: narzędnik liczby pojedynczej słowa „diablica” (żeńskiej formy słowa „diabeł”).


Niepoprawna pisownia

djablicom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

djablicą

Niepoprawna pisownia