Niepoprawna pisownia

dąrzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążę

Poprawna pisownia