Poprawna pisownia

dałoby wam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dało by wam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dało bywam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dałobywam

Niepoprawna pisownia