Poprawna pisownia

dałoby ci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dało by ci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dało byci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dałobyci

Niepoprawna pisownia