Poprawna pisownia

daj jednego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dajednego

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dajjednego

Niepoprawna pisownia