Poprawna pisownia

czternasty

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

14.

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

14-nasty

Niepoprawna pisownia