Niepoprawna pisownia

czfórka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czwórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czwurka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czfurka

Niepoprawna pisownia