Niepoprawna pisownia

rewolucjonuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rewolucjonizuje

Poprawna pisownia