Niepoprawna pisownia

czensta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częsta

Poprawna pisownia