Poprawna pisownia

czekaliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czekali by

Niepoprawna pisownia