Niepoprawna pisownia

czegosz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czegoż

Poprawna pisownia, znaczenie: dlaczego, z jakiego powodu. Inaczej: czegóż lub czemuż.


Niepoprawna pisownia

czegorz

Niepoprawna pisownia