Niepoprawna pisownia

coszóści

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co szóści

Poprawna pisownia