Poprawna pisownia

autobus

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałtobus

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aótobus

Niepoprawna pisownia