Niepoprawna pisownia

cosiódmi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co siódmi

Poprawna pisownia