Niepoprawna pisownia

nie odebranie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodebranie

Poprawna pisownia