Poprawna pisownia

codzienne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codziene

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co dzienne

Niepoprawna pisownia