Niepoprawna pisownia

nie mądrym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemądrym

Poprawna pisownia