Poprawna pisownia

co drudzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

codrudzy

Niepoprawna pisownia