Poprawna pisownia

co czwarte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

coczwarte

Niepoprawna pisownia