Niepoprawna pisownia

ciongnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciongną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciągnom

Niepoprawna pisownia