Poprawna pisownia

cięższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienższy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięszszy

Niepoprawna pisownia