Poprawna pisownia

cięższa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cienższa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięrzsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cięszsza

Niepoprawna pisownia