Poprawna pisownia

cienko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięko

Niepoprawna pisownia