Poprawna pisownia

chybione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hybione

Niepoprawna pisownia